Om Chippichawa´s

Hundar har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag började leka med tanken att starta en mindre uppfödning för flera år sedan.
År 2007 gick jag SKK`s uppfödarutbildning som var mycket lärorik. Mitt kennelnamn ansökte jag om 2008.
Namnet Chippichawa är ett indianskt ord som betyder "Ädelmod" jag tycker att det passade bra, eftersom Griffonen både är ädel och modig.


Varför Griffon

Griffon är ett samlingsnamn, det är tre raser i en. Griffon Bruxellois och Griffon Belge är strävhåriga, de behöver trimmas ett par gånger om året. Detta bör man vara medveten om. Petit Brabancon är släthårig och har därmed en mer lättskött päls.
Griffonen är en fantastisk hund på alla sätt och vis. Den är klok, orädd, läraktig och har en stor personlighet. Det är en hund som älskar att hänga med på allt och gör så i vått och torrt. Trots sin storlek kräver den som alla raser träning och stimulans, då blir den en alldeles underbar familjehund.
Om ni vill läsa om rasens historia och rasstandard, gå då gärna in på Svenska Griffonsektionens hemsida. Länken dit hittar du i menyn under länkar.


Mina hundar

Jag ser mina hundar som familjemedlemmar som förtjänar respekt, kärlek och trygghet. Det blir många härliga promenader och alla får ordentligt med mental stimulans i form av träning som t.ex. spår, lydnad, uppletande, konster och trix. Det blir också en hel del utställningar.


Avelsmål - mentalitet, sinne & exteriör

Jag strävar efter att föda upp friska, sunda och trevliga hundar med ett rastypiskt utseende och självklart efter SKK´s riktlinjer.

Inför parning skall både tiken och hanen vara ögonlyst och patella kollade, utöver det skall båda djuren vara fullt friska och i mycket bra kondition.About Chippichawa´s


Dogs have always been a big part of my life. I started playing with the idea to start a small breeding several years ago.
In 2007 I went SKK`s, (The Swedish Kennel Club)

breeder course that was very instructive.

I applied for my kennel and got approval in 2008

Chippichawa is an Indian word meaning "noble/courage" I thought it suited me, because the Griffon is both noble and brave.


Why Griffon

Griffon is a main name, there are three races in one. Griffon Bruxellois and Griffon Belge are wire-coated, they have to be striped a couple times a year. This you should be aware of. Petit Brabançon is smooth-coated

 and therefore has a more easy-fur to take care for.
Griffon is a fantastic dog in every way. It is intelligent, fearless,

willing to learn and has a great personality. It is a dog that loves to go for everything and do so in

wet and dry. Despite its size, it requires, as all breeds, training and stimulation, and then it becomes a wonderful family dog.
If you want to read about the breed history and breed standard, then feel free to go into Swedish Griffon sections website. The website you can find in the menu.

 


 
My dogs

I see my dogs as family members, who deserve respect, love and security. There are many wonderful walks and everyone gets plenty of mental stimulation in the form of training, such as tracks, obedience, exploring for, tricks and hints. There are also a lot of exhibitions.Breeding objectives - mentality,
mind & exterior

My ambition is to breed healthy, sound and friendly dogs whit a typical appearance and of course after SKK´s (The Swedish Kennel Club) guidelines.

Before mating, both female and male will have the eyes shone and patella checked, in addition the two animals must be fully healthy and in very good condition.