Om mig

Jag heter Yasmin och bor tillsammans med min sambo Rolf i Stockholm. Eftersom jag på grund av mitt handikapp inte längre arbetar, tillbringar jag och mina hundar även mycket tid i natursköna Roslagen (Östhammar) där vi har ett sommarställe.

Mitt intresse för djur har funnits så länge jag kan minnas. Mitt första husdjur var en liten ökenråtta vid namn Putte. När jag fyllde femton fick jag lov att köpa min första hund. Det blev en svart mops vid namn Gustaf. Två år senare fick Gustaf en kompis, Mozart som också han var en svart mops.
Vi hade mycket kul ihop.

Så småningom när Gustaf och Mozart blev till åren fick vi tillökning i flocken. Det blev en samojedhane som hette Dennis. Han blev en riktig utmaning. Alla som har erfarenhet av polarhundar vet nog vad jag menar.
Han och jag blev ett riktigt team. Under vår tid tillsammans var vi flitiga besökare på Lidingö brukshundklubb. Där blev det mycket lydnad, spår och rapporteringsträning, men också en hel del utställningar.
Tyvärr gick Dennis bort alldeles för tidigt i tarmcancer.

Efter två år utan hund beslutade jag mig för att skaffa en ny hund eftersom Dennis lämnade ett stort tomrum efter sig. Det blev en Schäferblandning som hette Hayden. Han var helt underbar, det är svårt att beskriva honom med ord. Hayden måste man ha upplevt i verkligheten för att förstå vad jag menar.

När Hayden var två år ville min sambo skaffa en till hund. Hans motivering var att han som liten aldrig fått ha hund, så det blev en svart Schäferhane som vi tog på foder från Hundskolan i Sollefteå. Han blev kvar hos oss på grund av att han inte blev godkänd. Prince som han hette var en knepig kille, men efter mycket träning och kärlek blev även han en helt undebar familjehund.
Vi fick nästan tretton härliga år tillsammans. 

Rasen Griffon upptäckte jag genom en vän som hade en Griffon Bruxellois, han hette Krattan. Det var kärlek vid första ögonkastet. Jag började att sätt mig in i rasen och upptäckte snart att det var en ras som passade mig. Jag köpte min första Griffon (August) 2004, det är det bästa jag gjort.
Av alla raser jag haft är Griffonen den roligaste och härligaste rasen av dem alla.

Så!! Tack Ann-Kristin för att du introducerade mig i denna härliga ras.

About me


My name is Yasmin and I live with my partner, Rolf, in Stockholm. Since I, because of my handicap is no longer working, Me and my dogs also spend a lot of time in the beautiful countryside of Roslagen (Östhammar) where we have a summer house.

 

My interest in animals has been around as long as I can remember. My first pet was a little gerbil named Putte. When I was fifteen I was allowed to buy my first dog. It was a black pug named Gustav. Two years later, Gustav got a friend, Mozart, who also was a black pug.
We had so much fun together.

Eventually, when Gustaf and Mozart went older we got to increase the flock. It was a Samojed dog named Dennis. He became a real challenge. Anyone who has experienced the polar dogs knows what I mean.
He and I became a real team. During our time together, we were frequent visitors at Lidingö Club of Working dogs for training. There was a lot of obedience, tracking and reporting training, but also a lot of exhibitions.
Unfortunately, Dennis past away far too early in colon cancer.

After two years without a dog,

I decided to get a new dog since Dennis left such a great gap. It was a mixture Germen Shepherd named Hayden. He was wonderful, it's hard to describe him with words. Hayden you must have experienced in real life to understand what I mean.

When Hayden was two years my husband wanted to buy one more dog. His reason was that he was never allowed to have a dog when he was young, so it was a black male Shepherd that we took on feed from The Swedish Training School in Sollefteå (for dogs working in the police force, rescue team etc). He remained with us because he was never authorized as a Police dog. Prince, as he was called, was a tricky guy, but after much training and love, he also became a totally wonderful family dog.
We got almost thirteen wonderful years together.

Griffon breed, I found through a friend who had a Griffon Bruxellois, he was called Krattan. It was love at first sight. I began to acquaint myself with the race and soon discovered that it was a race that suited me. I bought my first Griffon (August) in 2004, it is the best I have done.
Of all the races I have had the Griffon’s are the funniest and most glorious race of them all.

So! Thanks Ann-Kristin for introducing me to this wonderful breed.